Email   Sơ đồ site
Thứ ba 19/02/2019 23:54:53   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2019
 HỘI THẢO KHOA HỌC NHÂN DỊP KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VIỆN KỸ THUẬT BIỂN (19/8/2008 – 19/8/2018)
 Chào mừng Kỷ niệm 10 năm thành lập Viện Kỹ Thuật Biển 18/9/2008 - 18/9/2018
 BẢO VỆ LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH PHẠM VĂN TÙNG
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Phạm Văn Tùng)
 Thủ Tướng Quyết tâm biến thách thức với ĐBSCL thành thời cơ
 Viện Kỹ thuật Biển tham gia “Hội nghị khoa học cơ hoc thủy khí toàn quốc lần thứ 20”
 Hội thảo khoa học về Định hướng giải pháp phòng chống sạt lở bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long
 
 Phòng thí nghiệm LAS A282 
 

Chức năng nhiệm vụ của PTN LAS XD282

-       Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ trong lĩnh vực quan trắc và phân tích môi trường;

-       Chủ trì xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy trình quy phạm, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng và định mức trong  phân tích môi trường;

-      Thực hiện phân tích chất lượng môi trường: chất lượng không khí, nước, đất/trầm tích… ; phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, các hợp chất hữu cơ như: chlorophenols, PCBs, PAHs… trong đất, nước, trầm tích, sinh vật…; phân tích lượng vết kim loại nặng theo đúng quy trình, quy phạm;

-       Xây dựng và áp dụng hệ thống chất lượng của phòng thí nghiệm theo ISO 9001:2008;

-       Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo nâng cao trình độ, năng lực cho CBCNV làm công tác thí nghiệm;

-       Quản lý, sử dụng thiết bị thí nghiệm đúng tính năng kỹ thuật và bảo dưỡng thiết bị đúng định kỳ. Lập kế hoạch kiểm định thiết bị thí nghiệm theo định kỳ;

-       Thường xuyên cập nhật và phổ biến tới các cán bộ các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật mới;

-       Hướng dẫn sinh viên thực tập về lĩnh vực phân tích môi trường;

Các phép thử phòng LAS XD282 được Bộ Xây dựng công nhận


 

MỘT SỐ THIẾT BỊ CHÍNH CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

HÓA MÔI TRƯỜNG (LAS XD282)

 

 

 

 

Máy Sắc kí khí

 

 

 

 

Máy hấp thụ nguyên tử (AAS)

 

 

Máy So màu (UV-VIS)

 

 

Máy đo tổng hàm lượng carbon (TOC)

 

 

Máy cô quay chân không

 

 

Lò nung (Furnance)

 

 

Tủ sấy

 

 

Máy lắc (Shaker)

 

 

Máy cất nước