Email   Sơ đồ site
Thứ năm 21/10/2021 10:19:21   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh Miền Trung
 Hoàn thành kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
 Khánh thành hai công trình quan trọng kè Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải và kè Cồn Nhàn, huyện Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
 Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo TW về PCTT kiểm tra PCTT năm 2020 tại 02 tỉnh Trà Vinh - Bến Tre
 Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo TW về PCTT kiểm tra PCTT năm 2020 tỉnh Bến Tre
 Giao hữu bóng đá chào mừng kỷ niệm 12 năm thành lập ngành Viện Kỹ thuật Biển (18/09/2008 – 18/09/2020)
 Hoạt động Đoàn Thanh niên chào mừng đại hội Đảng Thành phố
 BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN ANH TIẾN
 
   
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Phạm Văn Tùng)

Tên luận án: Nghiên cứu, đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái sinh Vườn Quốc gia U Minh Thượng

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước                      Mã số: 62 44 03 03

Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM VĂN TÙNG

Họ và tên cán bộ hướng dẫn:               1. PGS.TS. LƯƠNG VĂN THANH

                                                              2. PGS.TS. THÁI THÀNH LƯỢM

Cơ sở đào tạo:        Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Địa chỉ:                    658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT CỦA LUẬN ÁN

1. Xác định được chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái sinh trên đất than bùn ở VQG U Minh Thượng làm cơ sở để điều tiết chế độ nước hợp lý. Kết quả được mô phỏng bằng bản đồ trực quan "Phân bố diện tích theo sinh cảnh ngập nước phù hợp".

2. Lựa chọn được những thời điểm bắt đầu tích nước phù hợp để có được chế độ nước hợp lý trong cả năm, trên cơ sở tính toán tài nguyên nước từ mưa với các tần suất mưa khác nhau. Thời điểm tích nước được xác định hàng năm cho năm ít nước là từ ngày 11/9÷30/11, năm nước trung bình từ ngày 1/10÷30/11 và năm nhiều nước từ ngày 21/10÷30/11. Bước đầu đề xuất được giải pháp quản lý nước phù hợp để phát triển vùng lõi rừng tràm ở VQG U Minh Thượng.

 3. Kết quả nghiên cứu của luận án về quản lý chế độ nước hợp lý cho rừng tràm tái sinh ở VQG U Minh Thượng đã đưa vấn đề điều tiết nước cho rừng tràm các VQG khu vực Nam bộ lên mức độ cao hơn để giải quyết tốt môi trường sinh thái cho hệ sinh thái rừng tràm phát triển và phòng tránh cháy rừng vào thời kỳ mùa khô.

Title of thesis: Research, propose a suitable water regime to develop the regeneration of Melaleuca forests in U Minh Thuong National Park.

Specialization: Môi trường đất và nước               Number Code: 62 44 03 03

Full name of Candidate: PHAM VAN TUNG

Scientific Advisors:                                1. Assoc.Prof.Dr.Luong Van Thanh

                                                              2. Assoc.Prof.Dr.Thai Thanh Luom

Educational Institution: Viet Nam Academy for Water Resources

The thesis has been done at: Southern Institute of Water Resouces Reseach

SOME NEW CONTRIBUTIONS OF PhD. THESIS

1. Determine a reasonable water regime to develop melaleuca forest regeneration on peatland at U Minh Thuong National Park as a basis to regulate water regime reasonably. The results are simulated by the visual map "Area distribution according to suitable wetland habitats".

2. Choose the appropriate starting time for water storage to get a reasonable water regime for the whole year, based on the calculation of rainwater resources with different rainfall frequencies. The water storage period is determined annually for the year of low water level from 11/9 to 30/11, the average water level from 1/10 to 30/11 and the high-water level from 21/10 to 30/11. Initially proposed suitable water management solution to develop melaleuca core zone at U Minh Thuong National Park.

3. The results of the dissertation on the management of water regime for regenerated melaleuca forests at U Minh Thuong National Park have raised the problem of water regulation for the melaleuca forests in the Southern Vietnam region up to a higher level to solve ecological environment for the development of Melaleuca forest ecosystems and prevent forest fires in the dry season.


 Chi tiết luận án kỹ thuật của NCS. Phạm Văn Tùng xem tại đây:

Toan van Luan an NCS Pham Van Tung

BC tomtat_NCS.PhamVanTung_Viet.pdf

BC tomtat_NCS.PhamVanTung_Eng.pdf

 
 
Các bài liên quan
 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHAI THÁC TÀI NGUYÊN BIỂN & ĐỚI BỜ (09/02/2018)
 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ (18/01/2018)
 Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (17/01/2018)
 Nghiệm thu cấp Bộ 02 nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp và vùng Tứ Giác Long Xuyên phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2017” (28/12/2017)
 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Nghiên cứu viên chính hạng II (28/12/2017)
Văn bản pháp lý
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
Số người đang online: 4
Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số người truy cập: 113,169,362
Điện thoại: 84.8.38362821 | Fax: 84.8.39245269
Người phụ trách Website : PGS.TS Lương Văn Thanh
 
Mọi thông tin sao chép từ website này đều phải ghi rõ nguồn Viện Kỹ Thuật Biển