Email   Sơ đồ site
Thứ bảy 04/12/2021 04:40:49   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Ủng hộ đồng bào lũ lụt các tỉnh Miền Trung
 Hoàn thành kè chống sạt lở ven sông Sài Gòn - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
 Khánh thành hai công trình quan trọng kè Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải và kè Cồn Nhàn, huyện Duyên Hải Tỉnh Trà Vinh - Viện Kỹ thuật Biển là đơn vị thiết kế
 Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo TW về PCTT kiểm tra PCTT năm 2020 tại 02 tỉnh Trà Vinh - Bến Tre
 Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo TW về PCTT kiểm tra PCTT năm 2020 tỉnh Bến Tre
 Giao hữu bóng đá chào mừng kỷ niệm 12 năm thành lập ngành Viện Kỹ thuật Biển (18/09/2008 – 18/09/2020)
 Hoạt động Đoàn Thanh niên chào mừng đại hội Đảng Thành phố
 BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ CỦA NCS NGUYỄN ANH TIẾN
 
   
Nhiệm vụ KHCN năm 2010

STT

Nội dung

Thể loại

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

 

Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước

 

 

 

1

Nghiên cứu những tác động của hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre (tên cũ: hệ thống thủy lợi Ba Lai) đối với môi trường lưu vực và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực diễn biến môi trường trong các vùng nhạy cảm của Bến Tre

Đề tài độc lập

PGS.TS. Nguyễn Thế Biên

2009-2011

2

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp Khoa học Công nghệ dự báo, phòng chống biển lấn đoạn bờ biển tỉnh Trà Vinh và vùng phụ cận

Đề tài độc lập

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

2010-2012

 

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ

 

 

 

1

Điều tra cơ bản cửa sông Đồng Nai - Sài Gòn

Dự án điều tra cơ bản

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

2009-2010

2

Ứng dụng các biện pháp công trình và phi công trình để cải tạo các vùng đất bị bỏ hoá ở Duyên Hải Nam Trung Bộ do đào ao nuôi trồng thuỷ sản không đúng kỹ thuật thành vùng canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản bền vững

Nhiệm vụ môi trường

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2009-2010

3

Tăng cường năng lực, đào tạo tập huấn đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đánh giá tác động môi trường cho cán bộ quản lý môi trường ngành nông nghiệp và PTNT

Nhiệm vụ môi trường

ThS. Lê Thị Siêng

2009-2010

4

Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực thủy lợi

Nhiệm vụ môi trường

ThS. Lê Thị Siêng

2010-2012

5

Giám sát chất lượng nứơc trong hệ thống công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng

Dự án điều tra cơ bản

ThS. Lê Thị Siêng

2010

6

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi U Minh Thượng

Dự án điều tra cơ bản

ThS. Lê Thị Siêng

2010

7

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Quản Lộ Phụng Hiệp

Dự án điều tra cơ bản

ThS. Lê Thị Siêng

2010

8

Đo đạc giám sát diễn biến lòng dẫn, bồi lấp, sạt lở: cửa sông Đồng Nai - Sài Gòn, sông Cửu Long

Dự án điều tra cơ bản

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

2010

9

Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Nam Măng Thít

Dự án điều tra cơ bản

ThS. Lê Thị Siêng

2010

 

Đề tài cơ sở

 

 

 

1

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật tạo khu cư trú phát triển bền vững cho hệ thủy sinh vùng biển ven bờ ĐBSCL (Hà Tiên - Kiên Giang)

 

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2010

2

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng khai thác nguồn nước mặt đảo Phú Quốc phục vụ cấp nước sinh họat và phát triển thủy điện nhỏ

 

ThS. Phạm Văn Tùng

2010

3

Nghiên cứu đề xuất kết cấu và biện pháp thi công chân công trình kè bảo vệ bờ vùng cửa sông ven biển chịu ảnh hưởng của thủy triều mạnh có xét đến biến đổi khí hậu nước biển dâng

 

ThS. Nguyễn Anh Tiến

2010

4

Nghiên cứu sự biến dạng của các yếu tố sóng triều trên biển ven bờ và các cửa sông do tác động của biến đổi khí hậu và nước biển d6ang bằng phương pháp mô hình toán kết hợp với GIS

 

TS. Nguyễn Hữu Nhân

2010-2011

5

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc sinh học để xử lý chất thải từ các nhà máy chế biến thủy, hải sản

 

ThS. Lê Thị Siêng

2010-2011

 

Nhiệm vụ KHCN cấp Tỉnh

 

 

 

1

Giám sát chất lượng nước trên Sông Bé, Sài Gòn, Đồng Nai, vàm cỏ Đông từ 2005-2010 thuộc dự án Thủy lợi Phước Hòa

Dự án

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2005-2010

2

Biên hội, đánh giá tổng quan sinh thái Vườn quốc gia U minh thượng và đề xuất giải pháp bảo tồn

Đề tài

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2008-2010

3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ để phòng chống sạt lở bờ, vét dòng chảy phù hợp để ổn định lòng dẫn sông Ba đoạn từ Gành Bà ra cửa biển Đà Rằng (giai đoạn 1)

Đề tài

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

2008-2010

4

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi cải tạo đất phèn phục vụ phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp vùng U Minh tỉnh Cà  Mau

Đề tài

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2009-2011

5

Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá ảnh hưởng và đề ra các giải pháp khắc phục, hạn chế sạt lở bờ do khai thác cát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

2009-2010

6

Giám sát chất lương nước trên Sông Bé, Sài Gòn , Đồng Nai, Vàm Cỏ Đông

Dự án

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2009-2013

7

Nghiên cứu đánh giá tổng thể hiện trạng xói lở - bồi lấp vùng ven biển từ Vũng Tàu đến Bình Châu và đề xuất các giải pháp khắc phục

Đề tài

PGS.TS. Nguyễn Thế Biên

2009-2010

8

Tư vấn giám sát độc lập môi trường các hợp đồng xây dựng thuộc Tiểu dự án An Sơn - Lái Thiêu đợt 3 - 2010

Dự án

ThS. Lê Thị Siêng

2010

9

Điều tra, đánh giá tình hình sạt lở các điểm nóng và đề xuất các giải pháp bảo vệ vùng có nguy cơ sạt lở cao nhằm bảo vệ tài nguyên đất tỉnh Cà Mau - Trường hợp thực hiện cho vùng ven biển, cửa sông ra biển

Dự án

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2010-2011

10

Quy hoạch tài nguyên nước mặt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Kiên Giang, có tính đến tác động của biến đổi khí hậu

Đề tài

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2010-2011

11

Đánh giá hiện trạng môi trường sông Cái (Nha Trang), sông Dinh (Ninh Hòa), phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường.

Đề tài

PGS.TS. Lương Văn Thanh

2010-2012

12

Sử dụng các đối tượng sinh học để xử lý nguồn nước trong các mô hình nuôi tôm sú công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Dự án

ThS. Phạm Văn Tùng

2010-2012

13

Kiểm tra định kỳ chất lượng nguồn nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2010 (đợt 2)

Dự án

ThS. Phạm Văn Tùng

2010

14

Kiểm tra chất lượng nguồn nước sinh hoạt nông thôn phục vụ bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch & VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2010

Dự án

ThS. Phạm Văn Tùng

2010

15

Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển Lý Sơn - Quảng Ngãi, thuộc dự án Điều tra tổng thể đa dạng sinh học nguồn lợi thủy, hải sản và quy hoạch các khu bảo tồn biển Việt Nam

Đề tài

ThS. Lê Thị Siêng

2010-2012

16

Điều tra tổng hợp các mô hình sản xuất có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản tỉnh Cà Mau

Đề tài

ThS. Lương Văn Khanh

2010-2012

17

Tiểu dự án - Dự án nước sạch khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án

ThS. Lê Thị Siêng

2010

 
 
Các bài liên quan
 Đảng ủy Viện Kỹ thuật Biển (24/08/2017)
 Lễ công bố Quyết định thành lập Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai (24/08/2017)
 APEC 2017: Thúc đẩy khởi nghiệp và sáng tạo đổi mới trong nông nghiệp (24/08/2017)
 Trung Quốc muốn bắt tay ASEAN duy trì ổn định trên Biển Đông (10/08/2017)
 HỘI THẢO CHÍNH SÁCH THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (10/08/2017)
Văn bản pháp lý
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
Số người đang online: 7
Địa chỉ: 658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số người truy cập: 113,194,916
Điện thoại: 84.8.38362821 | Fax: 84.8.39245269
Người phụ trách Website : PGS.TS Lương Văn Thanh
 
Mọi thông tin sao chép từ website này đều phải ghi rõ nguồn Viện Kỹ Thuật Biển